Avocat

contact

CABINET DE AVOCAT LUCACIU NELU MARINEL
Cluj-Napoca 400084,
str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 17
tel/fax 0264.595079, mobil: 0744.697289
e-mail: office@avocatlucaciu.ro
www.avocatlucaciu.ro

prezentare

Cabinetul avocaţial Lucaciu Nelu Marinel funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi al Statutului profesiei de avocat, fiind înfiinţat prin decizia Baroului Cluj.

Cabinetul este situat în centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca, pe str. Mihail Kogălniceanu, în imediata vecinătate a Universităţii Babeş-Bolyai - una dintre cele mai prestigioase universităţi din România pentru care titularul acestui cabinet are un respect deosebit, şi a Arhivelor Naţionale – Direcţia judeţeană Cluj. Cabinetul se află la câteva minute de Teatrul Naţional şi Palatul de Justiţie.

SERVICII OFERITE

Cabinetul avocatului Lucaciu Nelu Marinel oferă servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie juridică.

consultanţă

Consultanţa reprezintă oferirea de informaţii şi sfaturi calificate în probleme de natură juridică, în scris sau verbal, în domenii de interes pentru client precum redactarea şi furnizarea de opinii juridice, elaborarea de opinii legale, elaborarea proiectelor de acte juridice şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea, elaborarea proiectelor de acte normative, participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, orice alte consultaţii în domeniul juridic.

asistenţă

Asistenţa juridică este una dintre formele importante prin care se manifestă dreptul la apărare şi totodată sprijinul pe care avocatul îl dă clientului prin lămuririle, sfaturile şi intervenţiile sale ca specialist în domeniul dreptului. Potrivit legii penale învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de un apărător în tot cursul urmăririi penale şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să-i aducă la cunoştinţă acest drept.

reprezentare

Reprezentarea juridică constă în îndeplinirea de către avocat a unor acte juridice în interesul clientului, în temeiul legii şi al contractului de asistenţă juridică. Pentru activităţile prevăzute expres în cuprinsul contractului de asistenţă juridică încheiat între avocat şi client, actul reprezintă un mandat special în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare, sau dispoziţie, în numele şi pe seama clientului.