Avocat

contact

CABINET DE AVOCAT LUCACIU NELU MARINEL
Cluj-Napoca 400084,
str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 17
tel/fax 0264.595079, mobil: 0744.697289
e-mail: office@avocatlucaciu.ro
www.avocatlucaciu.ro

SERVICII OFERITE

Cabinetul avocatului Lucaciu Nelu Marinel va oferă servicii juridice în urmatoarele domenii ale dreptului:

CIVIL

 • consultanţă în materia proprietăţii
 • apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale
 • redactarea acţiunilor civile şi căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti
 • redactarea oricărui tip de contract ori altor acte ce urmează a fi prezentate notarului public spre autentificare
 • consultanţă în materia succesiunii
 • consultanţă în materia cărţilor funciare şi publicităţii imobiliare
 • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din România sau în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru susţinerea cererilor, apărarea drepturilor şi intereselor legitime
 • înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor
 • consultanţă juridică permanentă în activitatea instituţiilor publice

COMERCIAL

 • înfiinţarea societăţilor comerciale
 • redactarea actelor constitutive
 • redactarea şi susţinerea acţiunilor comerciale şi a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti
 • recuperarea debitelor
 • consultanţă juridică permanentă în activitatea comercianţilor

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • redactarea actelor necesare în procedura prealabilă
 • asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de contencios administrativ
 • asistare în fata autorităţilor publice
 • acţiuni în anularea actelor administrative nelegale

FAMILIE ŞI MINORI

 • consultaţii juridice în materia căsătoriei şi relaţiilor de familie
 • divorţ şi partajarea bunurilor comune
 • încredintarea minorilor şi stabilirea programului de vizitare a acestora
 • pensia de întreţinere

MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 • consultaţii şi asistenţă la încheierea contractelor individuale şi colective de muncă
 • redactarea contestaţiilor împotriva deciziilor emise de angajator ori a celor emise de casele de pensii
 • asistare şi reprezentare în litigiile de muncă şi de asigurări sociale
 • consultanţă permenentă angajatorilor, persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat

 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • consultanţă în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti pentru apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • înregistrarea mărcilor