Avocat

contact

CABINET DE AVOCAT LUCACIU NELU MARINEL
Cluj-Napoca 400084,
str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 17
tel/fax 0264.595079, mobil: 0744.697289
e-mail: office@avocatlucaciu.ro
www.avocatlucaciu.ro

POLITICA NOASTRĂ

Clientul trebuie să cunoască faptul că dreptul la apărare este un drept fundamental al omului, garantat de Constituţia României şi astfel orice persoană, în mod liber, are dreptul să îşi aleagă avocatul.

Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial, fiind indispensabil justiţiei şi justiţiabililor. Avocatul are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora, fiind deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său.

Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului, având dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.

Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate.

În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.

Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredinţate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta, ori instanţa de judecată dispune în acest sens.

Activitatea avocatului se realizează prin:

  • consultaţii şi cereri cu caracter juridic
  • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti
  • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice
  • redactare a actelor juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare
  • asistare şi reprezentare a persoanelor fizice sau juridice în faţa altor autorităţi publice, cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate
  • apărare şi reprezentare cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină
  • orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii
Solicitând serviciile Cabinetului de avocat Lucaciu Nelu Marinel aţi ales seriozitatea, experienţa, reputaţia şi specializarea, iar clientul mulţumit de serviciile noastre ne va putea face cea mai bună publicitate.