Avocat

contact

CABINET DE AVOCAT LUCACIU NELU MARINEL
Cluj-Napoca 400084,
str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 17
tel/fax 0264.595079, mobil: 0744.697289
e-mail: office@avocatlucaciu.ro
www.avocatlucaciu.ro

ONORARII

Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei de avocat, între avocat şi client onorariile se stabilesc liber, în funcţie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastră.

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • timpul şi volumul de muncă necesar pentru executarea mandatului primit sau activităţii pe care dumneavoastră o solicitaţi;
 • natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 • importanţa intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de dumneavoastra împiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane;
 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 • situaţia dumneavoastră financiară, în calitate de client;
 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul dumneavoastră, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • constrângerile de timp în care suntem obligaţi de împrejurările cauzei să acţionăm pentru a asigura servicii juridice performante.

La stabilirea onorariilor va trebui să aveţi în vedere şi notorietatea, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului pe care doriţi să-l consultaţi ori să-l angajaţi.

Un justiţiabil bine informat şi bine apărat de avocatul său, nu va considera niciodată că a plătit un onorariu prea mare.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare - sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestăm pentru dumneavoastră;
 • onorarii fixe (forfetare) - constau într-o sumă fixă cuvenită pentru un serviciu profesional pe care îl prestăm sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le prestăm pentru dumneavoastră; aceste onorarii se datorează indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale;
 • onorarii de succes - în completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, complementar, în funcţie de rezultatul obţinut sau de serviciul furnizat; onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă, stabilită pentru atingerea unui anumit rezultat; în cauzele penale onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatură cu latura civilă a cauzei.

Onorariile pot fi formate şi din combinarea acestor criterii.